Virginia Notes
Virginia Notes
VIRGINIA NOTES creates soul awakening objects. VIRGINIA NOTES is a brand, created by Virginia Zaharieva, 2017. NOTES meanings: important message, musical tone, voice intonation, fragrance, to note (v.) – to notice or pay attention to something important; to reflect; to record, to show, to point out, to stress, etc. All those meanings reflect VIRGINIA NOTES motions.

1857 S

юни 23, 2018

Защита на личните данни

Вие се намирате на виртуалната лична територия на Виргиния Захариева

Всички текстове, изображения, видеа и концептуални предмети, които са представени или се продават в този сайт, са мои авторски продукти. Също има и посочени връзки към продукти с мое авторско участие.

Аз уважавам неприкосновеността на личните ви данни. Затова не събирам лична информация от посетителите на сайта, освен ако я предоставите доброволно.

Данните: адрес, три имена, имейл и телефон, които попълвате на сайта при поръчка от магазина, са необходими единствено, за да може моите продукти да се придвижат до вас. Данните ви се съхраняват при мен, като може по всяко време да бъдат редактирани или променяни. Ако не желаете да съхранявам лична информация за вас, след като е използвана за осъществяване на поръчаната от вас доставка, можете просто да се свържете с мен.

Не събирам информация извън необходимата, няма да обработвам вашите данни в масиви, няма да ги ползвам, за да ви предлагам непоискана информация или рекламни материали. Данните ви няма да бъдат предоставяни на външни лица, с изключение на куриерскатата компания, която извършва доставката.

virginianotes.com ползва google analytics и „бисквитки“, от което следва, че съвкупната информация за трафик на сайта, покупки, търсения и т.н. може да бъде обработвана и предоставяна на настоящи и потенциални клиенти и контрагенти и да бъде използвана за рекламни цели, без това да съвпада с намеренията ми.

www.virginianotes.com е регистриран администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ воден от КЗЛД с идентификационен No 411963.