Virginia Notes
Virginia Notes
VIRGINIA NOTES creates soul awakening objects. VIRGINIA NOTES is a brand, created by Virginia Zaharieva, 2017. NOTES meanings: important message, musical tone, voice intonation, fragrance, to note (v.) – to notice or pay attention to something important; to reflect; to record, to show, to point out, to stress, etc. All those meanings reflect VIRGINIA NOTES motions.

Умения за консултиране. 10-месечна обучителна програма

Заповядайте на съвместната обучителна програма на Елица Великова и Виргиния Захариева.

консултиране

Обучението включва теория и практика на принципите на консултирането в индивидуален и групов контекст, без значение от предпочитания метод на терапия. Дава умения на бъдещи или настоящи терапевти за прилагане на подходи, основани върху преживяване, творчество и осъзнаване.

Изкуството на консултирането не се основава единствено на изслушване и идентифициране на проблема, но и в способността на помагащия да подкрепи Същността на клиента, неговите силни страни и ресурси. Майсторство е не просто да се заобиколят защитните механизми на човек и да му се даде „съвет“, а да се предоставят условия за дълбоко преживяване на истината и да се спомогне човек сам да открие своя път и решение. Само от това пространство може да се роди реална промяна в живота на човека и да се избегне зависимостта от терапията и конкретния терапевт.

Част от темите, които ще бъдат включени:

  • Умения за слушане и обратна връзка, които подкрепят себеосъзнаването.
  • Умения за водене на процес и поддържане на присъствие.
  • Как и кога да се насърчи емоционалнаото изразяване.
  • Как да разпознаваме и избягваме проекциите, съпротивите и очакванията от страна на клиентите.
  • Нагласата на терапевта, етика и граници.
  • Творчески подходи в консултирането.
  • Психосоматика, типология на личността и типология на травмите.
  • За повече информация и записване :

http://www.artstherapyinstitute.bg/bg/catalog/id/112.html